Účinná lítost

Některé trestné činy vám odpustí, nejen, když je vám to dostatečně líto, ale hlavně, když rychle napravíte následky takového trestného činu. Například zaplatíte daně nebo dlužné výživné. Více informací >>