Pacta sunt servanda

Smlouvy se mají dodržovat. V nejlepším ze všech světů. Více informací >>