Odúmrť

Dědictví, které připadne státu v případě, že člověk zemře bez dědiců (svobodný bezdětný sirotek). Více informací >>