Lexikon

V nejlepším ze všech světů právnící neexistují. Nejsou třeba, protože jde o absolutně spravedlivý svět. Zato v těch ostatní světech mají práce, že neví, kde jim hlava stojí. Tento lexikon vede lidi k tomu, aby byli chytřejší, spravedlivější, aby advokátům ulevili od zbytečných otázek.

Advokát ex offo

Advokát, kterého v trestním a někdy i v civilním řízení přiděluje obviněnému stát. U některých závažnějších trestných činů zákon vyžaduje, aby měl obviněný obhájce advokáta. Pokud obviněný nemá advokáta vlastního, přidělí mu ho soud. V civilním řízení je advokát přidělen tehdy, když soud má za to, že je to třeba, aby osoba mohla dostatečně bránit svá práva. Více informací >>

Bezdůvodné obohacení

Když jste najednou, zničehonic bohatší, než předtím. Třeba když vám někdo omylem pošle peníze na váš účet, protože se přepíše. Bohužel takové obohacení musíte vrátit. Více informací >>

Cese

Postoupení pohledávky. Někdo mi dluží, já už si s tím nechci dělat starosti, tak tento dluh, pohledávku za dlužníkem, převedu na někoho jiného, kdo má chuť, sílu, nebo prostředky na to, aby se vymáháním dluhu zabýval. Více informací >>

Dobrá víra

Když si opravdu, upřímně myslíte, že máte pravdu, i když jí zrovna nemáte. Více informací >>

Excindační žaloba

Vylučovací žaloba žaloba na vyloučení věci z exekuce. Když sousedovi v exekuci zabavili všechny věci a omylem se jim do toho připletl i váš mixér, který jste mu půjčili. Více informací >>

Fyzická osoba

Prostě a jednoduše člověk. Výtvor přírody na rozdíl od osoby právnické, která je výtvorem práva. Více informací >>

Insolvence

Neschopnost dostát peněžním závazkům, která je řešená v insolvenčním řízení tak, aby alespoň část dluhů byla splněna a část odmazána. Více informací >>

Judikatura

Soudní rozhodnutí, která nám pomáhají předvídat, jak budou soudy v podobných věcech rozhodovat příště. Více informací >>

Kauce

Záloha, jistota. V nájemních vztazích kauce slouží k zajištění toho, že nájemník zcela nezdemoluje pronajatý byt, a pokud ano, tak bude opravu z čeho zaplatit. Více informací >>

Litispendence

Probíhající spor. Když probíhá ve věci spor před soudem, není možné v té samé věci zahájit nový spor, tedy podat znovu tu samou žalobu. Soudit pořád dokola se sice můžete, ale ne o to samé. Více informací >>

Movitá věc

Cokoliv se dá vzít a odnést, je movitá věc. Opakem je věc nemovitá, což je typicky dům nebo pozemek. Více informací >>

Nasciturus

Nenarozené, ale už počaté dítě. Už to není jen záblesk v oku, ale zároveň tomu ještě nemusíte měnit plenky. Nasciturus může nabývat práva (může třeba dědit), ale jen pokud se narodí živý. Více informací >>

Odúmrť

Dědictví, které připadne státu v případě, že člověk zemře bez dědiců (svobodný bezdětný sirotek). Více informací >>

Pacta sunt servanda

Smlouvy se mají dodržovat. V nejlepším ze všech světů. Více informací >>

Recidiva

V trestním právu to znamená velmi pestrý trestní rejstřík pachatel se nejen opakovaně dopouští trestné činnosti, ale je za ni i opakovaně odsuzován. Více informací >>

Společně a nerozdílně

Jeden za všechny a všichni za jednoho. Tedy pokud jde o společný dluh. Více informací >>

Účinná lítost

Některé trestné činy vám odpustí, nejen, když je vám to dostatečně líto, ale hlavně, když rychle napravíte následky takového trestného činu. Například zaplatíte daně nebo dlužné výživné. Více informací >>

Vis maior

Zásah shůry. Vyšší moc. Událsot, za kterou nikdo neodpovídá, protože ji nelze předvídat a nelze jí zabránit. Typicky živelní katastrofa. Takže když vám cestovní kancelář zruší zájezd, protože vybuchne sopka, peníze zpátky nedostanete. Více informací >>

Zcizení

Na rozdíl od odcizení se jedná o zcela legální převedení vlastnictví darování, nebo prodej.

Více informací