Cese

Postoupení pohledávky. Někdo mi dluží, já už si s tím nechci dělat starosti, tak tento dluh, pohledávku za dlužníkem, převedu na někoho jiného, kdo má chuť, sílu, nebo prostředky na to, aby se vymáháním dluhu zabýval. Více informací >>