Advokát ex offo

Advokát, kterého v trestním a někdy i v civilním řízení přiděluje obviněnému stát. U některých závažnějších trestných činů zákon vyžaduje, aby měl obviněný obhájce advokáta. Pokud obviněný nemá advokáta vlastního, přidělí mu ho soud. V civilním řízení je advokát přidělen tehdy, když soud má za to, že je to třeba, aby osoba mohla dostatečně bránit svá práva. Více informací >>